ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า


Get the Flash Player to see this player.
 
 
 
       ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556 ด้านการวิจัย "ระดับดีมาก " ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ (ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดอยู่ไม่เกิน 10 ปี )