ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพงษ์ สมหา นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี


Get the Flash Player to see this player.
 
 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพงษ์ สมหา นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ที่ได้เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร