ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

ประมวลภาพการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556


Get the Flash Player to see this player.
 
 
 
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556  ณ หอประชุมปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้พบปะกับผู้บริหาร  อาจารย์และรับฟังโอวาทก่อนจบการศึกษา  เตรียมความพร้อมภายหลังจากสำเร็จการศึกษาทั้งในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม  เปิดโอกาสให้นิสิตได้สมัครงานกับสถานประกอบการในตำแหน่งงานที่นิสิตสนใจ  และให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการฝึกอาชีพอิสระ  โดยมีนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจำนวน  2,123  คน  เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ