ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

ขอแสดงความยินดีกับนายวรรณกร แก้วน้อย นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาตะวันออก สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศ


Get the Flash Player to see this player.
 
 
 
นายวรรณกร  แก้วน้อย  นิสิตชั้นปีที่ 3  หลักสูตรภาษาตะวันออก  สาขาภาษาญี่ปุ่น   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0  หัวข้อ Japanese Language 12 th Batch  ระหว่างวันที่ 12-20  มกราคม  2558  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น