ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีบูชาปู่เลียบเพื่อความเป็นศิริมงคลของบุคลากรและนิสิต


Get the Flash Player to see this player.
 
 
 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีทำบุญบูชาปู่เลียบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ซึ่งปู่เลียบ ถือว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของนิสิตและบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดขึ้น ณ บริเวณลานพระพุทธ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา