EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561
มหาวิทยาลัยทักษิณคว้ารางวัลที่1 Museum Thailand Popular Vote 2018 ในการประกวดMuseum Thailand Awards 2018
ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” ครั้งที่ 9/2561
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยทักษิณ
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 5 ทศวรรษกตัญญุตา บูชาพระคุณครู
เทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 15 ในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด รุ่น “๕๐ ปี วศ มศว มทษ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ให้การต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปี ๒๕๖๑
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
โครงการสืบสานพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย
พิธีปฐมโอวาทนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญาตรี (ปาริชาตช่อที่ ๕๐) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
คุณใหม่ สิริกิตติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
โครงการกีฬาเพื่อบูรณาการทางสังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี๒๕๖๑
บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกิจกรรมและการแข่งขันกีฬากระชับมิตร IMT-GT ณ ประเทศมาเลเซีย
การประกวดสำรับอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2


หน้าที่ :