มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
รับฟังการประชุมและชี้แจงการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน
กิจกรรมก้าวคนละก้าวกับพี่ตูน เข้าสู่ปีที่ 50 มหาวิทยาลัยทักษิณ
กล่าวต้อนรับสำนักงาน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
พิธีเปิดโครงการ ลูกของพ่อ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดธรรมสามัคคี
ประเมินคุณภาพภายในของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
พิธีเปิดนิทรรศการ รัชกาลที่ ๙ กับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประมวลภาพกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครบรอบปีที่ 49
พิธีไหว้ครูประจำปี 2560 อุราน้อม พร้อมหัตถา วันทาครู
ร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ 4 ปี
ต้อนรับคณะเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทย (ชาวสยาม) และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิและศูนย์การสอนภาษาไทย พุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยในรัฐกลันตัน
พิธีรับมอบรางวัลพระราชทาน พิธีมอบรางวัล และพิธีเปิดนิทรรศการการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่ ๑๕
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน
ปฐมโอวาทปาริชาต ช่อที่ 49 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ขอแสดงความยินดีกับนิสิต
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ ๔ วิชาเอกภาษาไทย
จำหน่ายชุดเครื่องแบบนิสิตชายหญิง ให้แก่นิสิตใหม่
อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยภายใต้โครงการ
มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน


หน้าที่ :