EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
การรับบัตรนิสิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ
พิธีทำบุญและเปิดคลินิคให้คำปรึกษา (TSU GRAD Clinic)
วันรำลึก ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งสถาบันทักษิณฯ
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โครงการ GSB Innovation Club By GSB Start up มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
พิธีทำบุญและเปิดอาคารกิจการนิสิต มหาิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ให้โอวาสและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบ SMART UNIVERSITY
โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาและบุคลากรจากUniversiti Malaysia Perlis (UniMAP) โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำผู้แทนของนักศึกษา จาก Universiti Malaysia Perlis (Uni
โครงการกิจกรรมเรียนรู้รายวิชาทักษิณศึกษา ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ต่างก็รักกัน พหุวัฒนธรรมสู่สันติ
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดประชุมบุคลากร เพื่อรับทราบนโยบาย / เป้าหมายการปฏิบัติงาน
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561
งานสืบสานประเพณีทำบุญเดือนสิบ
อบรมปฐมนิเทศพนักงานรักษาความปลอดภัย
งานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ
เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561
มหาวิทยาลัยทักษิณคว้ารางวัลที่1 Museum Thailand Popular Vote 2018 ในการประกวดMuseum Thailand Awards 2018
ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” ครั้งที่ 9/2561


หน้าที่ :