มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
พิธีไหว้ครูประจำปี 2560 อุราน้อม พร้อมหัตถา วันทาครู
ร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ 4 ปี
ต้อนรับคณะเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทย (ชาวสยาม) และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิและศูนย์การสอนภาษาไทย พุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยในรัฐกลันตัน
พิธีรับมอบรางวัลพระราชทาน พิธีมอบรางวัล และพิธีเปิดนิทรรศการการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่ ๑๕
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน
ปฐมโอวาทปาริชาต ช่อที่ 49 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ขอแสดงความยินดีกับนิสิต
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ ๔ วิชาเอกภาษาไทย
จำหน่ายชุดเครื่องแบบนิสิตชายหญิง ให้แก่นิสิตใหม่
อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยภายใต้โครงการ
มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์
“โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตสงขลา การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล”
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยอาคารที่พักนักกีฬา บริเวณ หอพักปาริชาต 1,2,3
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding)
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับมหาวิทยาลัย Moncton ประเทศแคนาดา (UdeM)
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงาน
รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี


หน้าที่ :