EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปี ๒๕๖๑
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
โครงการสืบสานพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย
พิธีปฐมโอวาทนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญาตรี (ปาริชาตช่อที่ ๕๐) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
คุณใหม่ สิริกิตติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
โครงการกีฬาเพื่อบูรณาการทางสังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี๒๕๖๑
บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกิจกรรมและการแข่งขันกีฬากระชับมิตร IMT-GT ณ ประเทศมาเลเซีย
การประกวดสำรับอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2
โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดค่ายนักสังคมรุ่นเยาว์
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาเยี่ยมไข้และให้กำลังใจแก่บุคลากรฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
สัมนาอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการสภาคณาจารย์และพนักงานสัญจร
บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พิธีประกาศยกย่องหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลา
ร่วมต้อนรับและหารือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ กับผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา


หน้าที่ :