มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
พิธีเปิดงานวันทักษิณศึกษา
มอบค่าสินไหมมรณกรรมให้แก่ครอบครัวนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเพณีงานวันว่างสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
งานเลี้ยงต้อนรับ โครงการเทา - งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 สองเล สามน้ำ เทา - งาม เป็นหนึ่งเดียว
พิธีเปิดโครงการเทา - งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 สองเล สามน้ำ เทา - งาม เป็นหนึ่งเดียว
โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัย
พิธีปิดการแข่งขันศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7 และพิธีรับมอบธง
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศึกษาฯ – ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 โครงร่างองค์กร (OP) และหมวด 7 ผลลัพธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2560
วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
พิธีเปิดวันครูแห่งชาติ สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม
โครงการอบรมอัคคีภัยและจราจร ครั้งที่ 1
จัดพิธีทำบุญ และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
โครงการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 (แผน 20 ปี)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดคแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา4จังหวัดภาคใต้
มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
รับฟังการประชุมและชี้แจงการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน
กิจกรรมก้าวคนละก้าวกับพี่ตูน เข้าสู่ปีที่ 50 มหาวิทยาลัยทักษิณ
กล่าวต้อนรับสำนักงาน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
พิธีเปิดโครงการ ลูกของพ่อ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


หน้าที่ :