สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
0 0
 
ขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ...
ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมบรรพชาอุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่...
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์...
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ประจำปี ๒๕๖๐ ...
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ...
ขอรับบริจาคเพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโรง...
ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย อนันต์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ...
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์สิทธิมนุษยชนครั้งที่ 5...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติชั้นปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2560...
พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 

      มิถุนายน 2560      
       
อาพฤ
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 301