สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 มี.ค.60 ถึงวันที่ 21 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ประจำปี ๒๕๖๐
 
     
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานปู่เลียบ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา