สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 เม.ย.60 ถึงวันที่ 12 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์
 
     
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ
คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณโดยปฎิบัติหน้าที่วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง ทุกท่าน