<a href="https://www.noktaseksshop.com">seks shop</a>
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 5 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรต่อการสรรหาอธิการบดี
 
     
นายกิตติเทพ  ถาวรสุข  นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ  เข้าร่วมจัดการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีเพิ่อมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พร้อมคณะทำงาน  ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560  ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และกำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องการเรียนการสอนพะยอม 1 IT 106 ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
   
 adana escort iskenderun escort malatya escort www.iskenderundaescort.xyz/esc-iskenderun/iskenderun-escort