สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ก.ค.60 ถึงวันที่ 19 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
 
     
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์ ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์