สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ก.ย.60 ถึงวันที่ 18 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
 
     
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2560 สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ จากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ. ประเภทบุคคลทั่วไป สาขาดนตรีและนาฏศิลป์