สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.60 ถึงวันที่ 15 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
 
     
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
izmir escort buca escort izmir escort bayan buca eskort izmir bayan escort escort bayan izmir izmir escort bayanlar bornova escort izmir anal escort izmir buca escort izmir rus escort karşıyaka escort izmir olgun escort bayanlar eve gelen escort izmir izmir travestileri