สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ก.ย.60 ถึงวันที่ 26 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณทั้ง 2 ท่าน กับผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
 
     

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณทั้ง 2 ท่าน กับผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

เมื่อวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560” (Thailand Research Expo 2017) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในเวทีระดับชาติที่สามารถขยายผลความรู้ไปสู่ประชาชนผู้สนใจในวงกว้าง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้นำเสนอผลงานภายใต้ประเด็น งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม โดยมีผลงานวิจัยที่นำเสนอ จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

1. ผลงานวิจัย เรื่อง มาตรดัชนีหักเหแบบมุมวิกฤตที่ทำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โดย อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

2. ผลงานวิจัย เรื่อง ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอย ระบบบำบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับอุตสาหกรรม 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา สุขเกษม สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop vibrator izmir sex shop izmir sex shop ankara sex shop ankara sex shop antalya sex shop sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri
   
izmir escort buca escort izmir escort bayan buca eskort izmir bayan escort escort bayan izmir izmir escort bayanlar bornova escort izmir anal escort izmir buca escort izmir rus escort karşıyaka escort izmir olgun escort bayanlar eve gelen escort izmir izmir travestileri