สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิà¸�ยาลัยà¸�ัà¸�ษิà¸� l สà¸�à¸�ลา  l  à¸�ัà¸�ลุà¸�
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
วิทยาเขตสงขลา
 
วิทยาเขตสงขลา กลับหน้าหลัก

 
นายกิตติเทพ ถาวรสุข
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
 
นายกฤษณณฑ์ กิมาคม
รองนายกสมาคมฯ
 
นางเรวดี กระโหมวงศ์
รองนายกสมาคมฯ
 
พ.ต.ท.ถาวร ผลกล้า
รองนายกสมาคม
 
นางสาวนิภานันท์ ธรรมรัตน์
รองนายกสมาคม
 
นายครื่น มณีโชติ
กรรมการและเลขานุการ
 
นางเครือวัลย์ ทัปนวัชร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางวลีรัตน์ หนูเสน
กรรมการและเหรัญญิก
 
นายอรัญ คงนวลใย
กรรมการ
 
ร.ต.ต.ศุภกฤษณ วัฒนา (กรรมการ)
กรรมการ
 
นายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ
กรรมการ
 
พ.ต.ท.เสถียร ไชยสวัสดิ์
กรรมการ
 
นายสามารถ รอดสันเทียะ
กรรมการ
 
นายธันวา ลิ่มสถาพร
กรรมการ
 
นายบุญแก้ว เทพฉิม
กรรมการ
sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop vibrator izmir sex shop izmir sex shop ankara sex shop ankara sex shop antalya sex shop sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri
 
izmir escort buca escort izmir escort bayan buca eskort izmir bayan escort escort bayan izmir izmir escort bayanlar bornova escort izmir anal escort izmir buca escort izmir rus escort karşıyaka escort izmir olgun escort bayanlar eve gelen escort izmir izmir travestileri