มหาวิà¸�ยาลัยà¸�ัà¸�ษิà¸� l สà¸�à¸�ลา  l  à¸�ัà¸�ลุà¸�
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
กำหนดการการรายงานตัว
พิธีพระราชปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558
"เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก"
สาส์นอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2560 จาก...(ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ รองนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
สาส์นอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2560 จาก...(ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ)
สาส์นอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2560 จาก...(รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย)
สาส์นอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2560 จาก...(นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
16 มกราคม
เรียน ผู้ใจบุญทุกท่าน
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
แสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์
รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้


หน้าที่ :