คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
     
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 17401