คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ก.ย.60 ถึงวันที่ 30 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพการถ่ายทำรายการ วัยโจ๋ อวดเจ๋ง ออกอากาศทางช่อง 3 SD (หมายเลข 28) โดยการนำเอาผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 4
 
     
    ชุดที่ 1ชื่อชุด โคนม เป็นการถ่ายทำรายการ วัยโจ๋ อวดเจ๋ง ออกอากาศทางช่อง 3 SD (หมายเลข 28) โดยการนำเอาผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 4 ที่มีแนวคิดมาจากปรัญชา แนวคิด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดง จำนวน 3 ชุด ประกอบไปด้วย
ชุดที่ 1 ชุดพยุหยาตราลีลาเรือเสด็จ สร้างสรรค์โดย นายวิศรุต แก้วพิทักษ์ และ นางสาวอรทัย แสดงโดยนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง
    ชุดที่ 2 ชุดโคนม สร้างสรรค์โดย นายศุภพงศ์ คงเมือง และ นางสาวเพชรมณี นาคมณี แสดงโดยนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง
    ชุดที่ 3 ชุดปลานิล สร้างสรรค์โดย นางสาวนิภาภรณ์ สโมสร และ นางสาวอภิชญา คุ้มภัย แสดงโดยนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง