คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 27 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นายฤทธิเดช เสียงเส้ง
 
     
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายฤทธิเดช เสียงเส้ง (เอ็ม) นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม