คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แสดงความยินดี / เชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 28 มี.ค.61 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(ไทย)
 
     
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายนรพิชญ์ เลื่องลือ นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์(ไทย) ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นด้านดนตรีไทย ในระดับอุดมศึกษา จากโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2561