คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 เม.ย.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงศิลปนิพนธ์ก่อนจบของนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 
     
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมการแสดงศิลปนิพนธ์ก่อนจบของนิสิต ชั้นปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อนาฏกรรมงานศิลป์ วิถีถิ่นเมืองสงขลา ซึ่งเป็นวิชาเอกนาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาศิลปะการแสดง ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ อาคารหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยการแสดงดังกล่าวมีจำนวน 8 ชุดรายละเอียดดังนี้ 
1.อีแปะ:หนึ่งเหรียญสามวัฒนธรรม
2.ปิติธรรม
3.รับเทียมดา
4.สัตตบุษย์ชมพูสินธุ์
5.บุญลอม หลองข้าวใหม่
6."อูหยำ"นวัตกรรมแห่งชีวิต
7.สุ่มสานงานศิลป์
8.แห่บุญ...ทองสูง