คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15
 
     
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ "ภูมิใจ...ไทยแลนด์" ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนในภาคใต้ ได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า ให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กำหนดรับสมัคร
 : 6 มิถุนายน -29 มิถุนายน 2561

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์  0 7431 7619 หรือ Email : fineart@tsu.ac.th   ในวันเวลาราชการ

 หนังสือเชิญ