คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ
 
     
   ตามที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะจัดโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้  ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ "ภูมิใจ...ไทยแลนด์" ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนในภาคใต้ ได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า ให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นั้น 

   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ "ภูมิใจ...ไทยแลนด์" รายละเอียดดังนี้

  กำหนดการ
 
  ระดับอนุบาล
 
 
 
 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะ


หมายเหตุ : 

                1. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน..หากมีข้อผิดพลาดให้ติดต่อกลับมาได้ที่
                    หมายเลข 074-317619  โดยด่วน
                2. ขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน"จดจำลำดับที่ของโรงเรียน"และให้แจ้ง ณ จุดลงทะเบียนในวันแข่งขัน..
                    ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน