มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประมวลภาพการจัดโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ "ภูมิใจ ไทยแลนด์"
ประมวลภาพการถ่ายทำรายการ วัยโจ๋ อวดเจ๋ง ออกอากาศทางช่อง 3 SD (หมายเลข 28) โดยการนำเอาผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 4
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ"
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ประมวลภาพการจัดโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ"
ประมวลภาพนิสิต สาขาวิชาออกแบบ
Thaksin Philharmonic Orchestra Classic for all
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมนิพนธ์ ของนิสิตชั้นปีสุดท้าย อันได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
ประมวลภาพโครงการพัฒนานิสิต สาขาวิชาออกแบบ
UiTM (Perlis) visit at Faculty of Fine Arts Thaksin University
ประมวลภาพลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์กับเทศบาลเมืองสะเดา
รวมภาพประเมิณคุณภาพภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประมวลภาพการแสดงดนตรี Thaksin Philharmonic Orchestra “Classical Night”
ประมวลภาพกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชน (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน)
ประมวลภาพโครงการศิลปะชุมชนบ้านสองแพรก
ประมวลภาพโครงการประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยม
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 12
ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการความร่วมมือประติมากรรมกับชุมชน 8 สถาบัน
ประมวลภาพโครงการกำแพงศิลปะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประมวลภาพโครงการศิลปะนิพนธ์ สาขาวิชาการแสดง


หน้าที่ :