ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อการเคหะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยความร่วมมือกับธนาคารออมสิน พ.ศ. 2561