ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ก.ค.61 ถึงวันที่ 16 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการจิตอาสาทำบุญบริจาคสิ่งของเพื่อน้องสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาและกิจกรรมสร้างสามัคคีของฝ่าย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561