ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ค.59 ถึงวันที่ 11 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show & Share การทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559