ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 ก.ค.59 ถึงวันที่ 29 ส.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การจ่ายสินไหมทดแทนประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจำเดือนกรกฎาคม 2559