ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ต.ค.59 ถึงวันที่ 12 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเขียนหนังสือ-ตำราเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา