ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 ธ.ค.59 ถึงวันที่ 6 ม.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลที่มีผลการประเมินปฏิบัติงานประจำปี ระดับดีเด่นและระดับดีมาก