ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 เม.ย.60 ถึงวันที่ 11 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
 
     
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร จาก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) และ หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา