ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
     
เมื่อวันที่ 8-13 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ประเทศเวียดนาม (ฮานอย – ซาปา – ฮาลอง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงานและร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านผู้เกษียณอายุราชการเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 16 ท่าน