ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ก.ค.60 ถึงวันที่ 25 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรม Happy Soul เข้าวัด ฟังธรรม เจริญปัญญา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ วัดแช่มอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา