ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 7 ก.ย.60 ถึงวันที่ 17 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
 
     
ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดให้มีการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ นั้น เนื่องด้วย ไม่มีผู้ที่สอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์การตัดสินผล จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 รายละเอียด