ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ต.ค.60 ถึงวันที่ 9 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 
     
 คำสั่งที่ 2160/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและประธานกรรมการดำเนินงานฯ

 คำสั่งที่ 2372/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและประธานกรรมการดำเนินงานฯ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

 คำสั่งที่ 2888/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559