ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 26 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 17 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชานิติศาสตร์)
 
     
ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริิญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะนิติศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชานิติศาสตร์) นั้น จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังไฟล์แนบ


  รายละเอียด