ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 27 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H)
 
     
เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักสร้างสุขของมหาวิทยาลัยทักษิณให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 78 คน