สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 มี.ค.59 ถึงวันที่ 31 มี.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บรรยากาศการค้นหา Mr. Miss และ Miss Queen Green ICT 2015