สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.59 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS
 
     
เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS” ให้แก่บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวฯมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และแนะนำวิธีการสร้างเว็บไซต์ที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถนำไปพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายกฤตภ์ แต้ศิริสุข และนายพลชัย บินหมูด ตำแหน่งนักวิชาชีพ เป็นวิทยากรฝึกอบรม