สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.ค.59 ถึงวันที่ 31 ก.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 21-22 กรฏาคม 2559