สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมการใช้งานระบบ TSU Google Apps for Education สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้จัดโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้ TSU Google Apps for Education ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนะนำการใช้งานแอพพลิเคชั่นใน TSU Google Apps for Education ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน