สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 เม.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับ อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 
     
นายศุภโชค ชินพงศ์ หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันต้อนรับและมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม C206 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ