สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 พ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS
 
     
เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla CMS ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจหรือผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาเว็บไซต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนะนำวิธีการสร้างเว็บไซต์ที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถนำไปพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ