สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จำกัด
 
     
วันนี้ (7 มิถุนายน 2560) รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum Of Understanding) ใน “โครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บนเวทีโลก” กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดย นายยงยุทธ์ พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการลูกค้า กสท เขตใต้ และบริษัท แพคกอน จำกัด โดย ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ในการจัดตั้งโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บนเวทีโลก ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือใน 8 โครงการ ดังนี้ 1) การจัดการ “ผู้เชี่ยวชาญ” ร่วมสอนในวิชาต่างๆ แบบ Remote Teaching 2) การจัดตั้ง “หลักสูตรฝึกงาน” หรือ Corporate University 3) การสนับสนุนการสร้างธุรกิจ “Startup” ผ่าน CAT Techno Farm 4) การให้บริการ eEducation Platform เพื่อรองรับการให้บริการการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 5) การให้บริการพัฒนาโครงข่าย และ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Smart University 6) การให้บริการจัดตั้ง “ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไอที และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย 7) การให้บริการ Contents และ Sofware เพื่อการศึกษา 8) การสร้างรายได้เสริมให้กับ “สถาบันฯ” ทั้งนี้คณะผู้บริหาร รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ด้วย