สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 31 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ชิงทุนการศึกษาและโล่รางวัล
 
     
สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ชิงทุนการศึกษาและโล่รางวัล

ได้ที่ ::

http://www.cc.tsu.ac.th/dev/comskill/