สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 30 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์
 
     
      ตามที่คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์ บัดนี้กระบวนการสรรหาเป็นที่แล้วเสร็จ คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์ จึงประกาศให้
                     

  นายศุภโชค ชินพงศ์


     เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์