สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ก.ค.60 ถึงวันที่ 31 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลงานผู้เข้าแข่งขันโครงการแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560