สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 ก.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลงานการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book)