สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 ก.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนนักออกแบบ Web Design”