สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ก.พ.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์พื้นฐานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Dreamweaver ให้กับนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 
     
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์พื้นฐานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Dreamweaver ให้กับนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง